Koje vrste odlikovanja otkupljujemo ?

KOJE SVE VRSTE ODLIKOVANJA PROCJENJUJEMO I OTKUPLJUJEMO?
Procjenjujemo i vršimo  otkup svih odlikovanja. Pod  odlikovanjima podrazumijevamo ordene, medalje, plakete , spomenice, te razna druga priznanja. Odlikovanja mogu biti civilnog ili vojnog karaktera.


ŠTO SVE UTJEČE NA VRIJEDNOST ODLIKOVANJA?
 Najvrijedniji ordeni su oni koji su dodjeljivani samo "nekim" ,  "zaslužnijim" osobama . Ta odlikovanja su vrlo rijetka , a ukoliko su dobro očuvana i imaju kutiju i papir (ukaz,uvjerenje) mogu biti jako vrijedni.Vrijednost ovisi i o tipu odlikovanja. Ukoliko se radi o odlikovanju koje je dodjeljivano većem broju civila ili vojnika za pretpostaviti je da će ono biti češće nego odlikovanja koja su dodjeljivana manjem broju civila ili vojnika. Kod ordena razlikujemo tzv. redove. Ordeni višeg reda (prvog , drugog...)su rijeđe dodjeljivani, finije i raskošnije su izrade, često su izrađeni od plemenitih metala, a samim time i veće vrijednosti.Za naglasiti je da orden ili bilo koje drugo odlikovanje ne mora biti izrađeno od zlata ili srebra da bi bilo vrijedno. Važno je da je rijetko , dobro očuvano, da je kompletirano(kutija,uvjerenje) i da je traženo na tržištu.
    Jedna od važnijih stvari pri procjeni vrijednosti odlikovanja je stanje tržišta. Ukoliko se na tržištu trenutno ne cijeni ili ne postoji potražnja za određenim odlikovanjem , bez obzira da li je ono rijetko i dobro očuvano , biti će manje vrijednosti od onog odlikovanja koje je traženo na tržištu.Uz odlikovanja često ide i kutija i popratno uvjerenje ili ukaz. Posjedovanje uredne popratne dokumentacije svakako utječe na postizanje veće cijene.
   Zbog starosti  odlikovanja mogu pretpjeti veća ili manja oštećenja .Oštećenja svakako umanjuju vrijednost, ali i takva odlikovanja su nama interesantna, te i njih otkupljujemo.